Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 03/11/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 6963

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (29η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 07/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (Αλή-Χότζα Γιλμάζ & Κεκέ Αχμέτ). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

3ο θέμα: Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών σε έκτακτες ανάγκες. (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

4ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Εχίνου», ανάδοχος “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

5ο θέμα: Συγκρότηση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΤΥΛΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΤΥΛΗΣ)», ανάδοχος “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.”. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

6ο θέμα: Συγκρότηση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ», ανάδοχος “ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.”. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν