Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 08/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 04/12/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 7682

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (31η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 08/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Καθορισμός όρων δημοπράτησης και έγκριση της υπ’ αριθμόν 12/2023 τεχνικής μελέτης «Συντήρηση επισκευή Μηχανημάτων Έργου και οχημάτων Δήμου Μύκης», ποσού 130.000 €, οικονομικού έτους 2024. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν