,

Ανακοίνωση – Αντιπυρική Περίοδος έτους 2024

Ο Δήμος Μύκης με αφορμή την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου, από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της νέας Αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 2387Β΄/22-04-2024) με θέμα Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης: Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών , περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και οικοπεδικούς χώρους καλεί όλους τους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας , όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στην ανωτέρω πυροσβεστική διάταξη , τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς , είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της.

Διαβάστε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δείτε το σχετικό Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης