,

Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (14η)

προς τα μέλη της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κιούρτ Αχμέτ (πρόεδρος)
Ραμαδάν Μπαχρή (αντιπρόεδρος)5.  Παλικάρ Σαμή
Γκροσδήλ Χουσεΐν6.  Μασλάρ Χαλήλ
Ματζήρ Νατζιέ7.  Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, άρθρο 74Α παρ.1, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023), σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 28/05/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2024. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Κατάρτιση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Δήμου Μύκης 2025-2028. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3Ο θέμα: Κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης από αιρετούς και υπαλλήλους των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μύκης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση απόφασης δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου 5/2-1-2024 με θέμα: «Απευθείας κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Συγκέντρωση απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης του Δήμου Μύκης για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο”, συνολικού ποσού 41.446,04€». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).