,

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η/2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 28/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:15, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2024. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2024. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Δήμου Μύκης 2025-2028. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

4ο θέμα: Έγκριση κάλυψης λειτουργικών αναγκών σχολείων (2η κατανομή 2024). (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

5ο θέμα: Χορήγηση παράτασης εργασιών κυκλοφοριακής μελέτης, της εταιρίας “ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.”, στο πλαίσιο κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ισχύος 1.303 MW. (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

6ο θέμα: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “Ξέφωτο” ισχύος 148,8 ΜW. (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

7ο θέμα: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “Φουντούκι – Ξέφωτο” ισχύος 58,8 ΜW. (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

8ο θέμα: Ίδρυση και λειτουργία του “Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον Εχίνο του Δήμου Μύκης”.(Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).