Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020