Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Καλούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μύκης ,  επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου , να προσέλθουν στο γραφείο αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου για τη θεώρηση των αδειών τους.

Ενημέρωση αδειούχων επαγγελματιών πωλητών υπάιθριου εμποριού με μόνιμη κατοικία στο Δήμο Μύκης.