ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μύκης…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ