,

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο – Δια περιφοράς Συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στις 09/11/2021, ημέρα Τρίτη, από ώρα 11:00 έως ώρα 14:00 όπως συμμετάσχουν σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Δ.Σ. Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα ημερήσια θέματα, θα επικοινωνούν είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να τους αποσταλούν αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης, είτε θα απευθύνονται στους πολιτικούς τους αρχηγούς για σχετική ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 11:00 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 14:00 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέσω των εξής δύο τρόπων:

1) Τηλεφώνου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στο 2541352311 (σταθερό) ή και 6945755116  (κινητό).

2) Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προέδρου Δ.Σ., στο sahinspor@hotmail.com.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση αγοράς οικοπέδου στον οικισμό Σμίνθης για ανέγερση νέου δημαρχείου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

3ο θέμα: Καθορισμός αμοιβής προέδρου Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (ΚΔΕΜ). (Εισηγητής: Ραχμή Εγιούπ).

4ο θέμα: Παραίτηση παραγωγού πωλητή από θέση της λαϊκής αγοράς Κενταύρου (Κοτζά Φατμέ). (Εισηγητής: Ευστάθιος Τοροσίδης).

5ο θέμα: Παραίτηση θέσης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Καρά Ισμέτ). (Εισηγητής: Ευστάθιος Τοροσίδης).

6ο θέμα: Καταγραφή τυχόν μεταβολών που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, κ.λπ.) στους οικισμούς του Δήμου Μύκης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Γενικών απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοίκων έτους 2021 και της διαδικασίας καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

7ο θέμα: Αποδοχή δωρεάς ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Κέντρου Υγείας Εχίνου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προς το Δήμο Μύκης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                               Κουστσή Εργκιούλ