,

Απόφαση 258/2021 Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

Απόφαση 258/2021Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης. Σύνταξη έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο του 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ