,

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (43η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2.     Γιουρούκ Σαλή5. Ραμαδάν Μπαχρή
3.     Μπουγιουκλού Χουσεΐν6. Κιούρτ Αχμέτ
4.     Αγγούσογλου Εργκιούλ7. Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου, σήμερα 09/11/2021, ημέρα Τρίτη, και από ώρα 12:00 π.μ. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 θέμα:Έγκριση Πρακτικού 1 για τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης για την χρονική περίοδο από 01/12/2021 έως 31/12/2022. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν