,

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο – Δια περιφοράς Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Σμίνθη 26/11/2021

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 7584

 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 19η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

 ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

 Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στις 30/11/2021, ημέρα Τρίτη, από ώρα 11:00 έως ώρα 14:00 όπως συμμετάσχουν σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Δ.Σ. Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα ημερήσια θέματα, θα επικοινωνούν είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να τους αποσταλούν αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης, είτε θα απευθύνονται στους πολιτικούς τους αρχηγούς για σχετική ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 11:00 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 14:00 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέσω των εξής δύο τρόπων:

1) Τηλεφώνου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στο 2541352311 (σταθερό) ή και 6945755116  (κινητό).

2) Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προέδρου Δ.Σ., στο sahinspor@hotmail.com.

 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1ο θέμα: Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

 2ο θέμα: Έγκριση κατανομής πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων (4η κατανομή 2021). (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

 3ο θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένου (Νοέμβριος 2021, Έκδοση 02η/2021) “Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Μύκης” σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την Κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ”. (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης).

 4ο θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένου (Νοέμβριος 2021, Έκδοση 02η/2021) “Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Μύκης” σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την Κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”. (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουστσή Εργκιούλ