,

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – Έκτακτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Σμίνθη 29/11/2021

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 7619

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (45η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2.     Γιουρούκ Σαλή5. Ραμαδάν Μπαχρή
3.     Μπουγιουκλού Χουσεΐν6. Κιούρτ Αχμέτ
4.     Αγγούσογλου Εργκιούλ7. Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου, σήμερα 29/11/2021, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 12:00 μ.μ. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1ο θέμα: Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης για την χρονική περίοδο από 1-12-2021 έως 31-12-2022», προϋπολογισμού 154.921,88€ με ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

 2ο θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των ΝΠΔΔ του Δήμου Μύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                                        Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν