,

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο – Δια περιφοράς Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Σμίνθη 10/12/2021

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 7920

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στις 14/12/2021, ημέρα Τρίτη, από ώρα 11:00 έως ώρα 14:00 όπως συμμετάσχουν σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους του Δ.Σ. Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέλουν να έχουν τα ημερήσια θέματα, θα επικοινωνούν είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να τους αποσταλούν αυτά με τον κλητήρα του Δ. Μύκης, είτε θα απευθύνονται στους πολιτικούς τους αρχηγούς για σχετική ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 11:00 (έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου), έως ώρα 14:00 (λήξη Δημοτικού Συμβουλίου), οι δημοτικοί σύμβουλοι θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέσω των εξής δύο τρόπων:

1) Τηλεφώνου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στο 2541352311 (σταθερό) ή και 6945755116  (κινητό).

2) Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προέδρου Δ.Σ., στο sahinspor@hotmail.com.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2021 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισηγητής: Ραχμή Εγιούπ).

2ο θέμα: Έγκριση εγγραφής πίστωσης συνολικού προϋπολογισμού 74.376,19 ευρώ στον προϋπολογισμό του έτους 2022 και έναρξη της διαδικασίας  διενέργειας του διαγωνισμού, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης, της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αντλιοστασίων Λυμάτων Δήμου Μύκης». (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

3ο θέμα: Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μύκης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρησης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Μύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Έγκριση αιτήματος του Δήμου Μύκης προς την ΔΙΑΑΜΑΘ για διάθεση απορριμματοφόρου οχήματος. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μύκης στην 5360/23.07.2020 πρόσκληση, ΑΔΑ:ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΕΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 του μέτρου 1.1Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ», προϋπολογισμού 370.266,67 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μύκης για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα τη λύση και εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ» και διακριτικό τίτλο “ΑΣ Κ.ΟΙΚΟΝ.ΕΣ.” με  έδρα την Ξάνθη. (Εισηγητής: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

7ο θέμα: Ορισμός εκπροσώπου και συγκρότηση επιτροπής για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017. (Εισηγητής: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

8ο θέμα: Ανάκληση απόφασης 126/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     Κουστσή Εργκιούλ