,

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 31/12/2021

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 8604

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για 1η συνεδρίαση 2022)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2.     Σαχινλή Ριτβάν5.  Ραμαδάν Μπαχρή
3.     Μπουγιουκλού Χουσεΐν6.  Κιούρτ Αχμέτ
4.     Αγγούσογλου Εργκιούλ7.  Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 04/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ελέγχου λειτουργίας, ρύθμισης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού 74.376,19 €. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

2ο θέμα: Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καινούργιου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με βοηθητικό υδραυλικό κύκλωμα , με λεπίδα προώθησης γαιών» προϋπολογισμού 58.280€ (με Φ.Π.Α.)».(Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα:Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας με α.α. 142529 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φορτηγών και επιβατικών οχημάτων».(Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα:Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας με α.α. 142532 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων».(Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα:Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας με α.α. 142534 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών (βουλκανιζατέρ)».(Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα:Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο«Προμήθεια καινούργιου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με βοηθητικό υδραυλικό κύκλωμα , με λεπίδα προώθησης γαιών» προϋπολογισμού 58.280€ (με Φ.Π.Α.)».(Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν