,

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο – Ειδική Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σμίνθη, 3/01/2022                                            

     ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                 Αριθ. πρωτ.: 19

      ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Προς:

1.       Δήμαρχο, κο Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

2.       Μέλη δημοτικού συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στη Σμίνθη την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Κουστσή Εργκιούλ