,

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ