,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                             Σμίνθη 24/02/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 1490

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (7η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Εισήγηση για μείωση τελών αποχέτευσης έτους 2022. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

3ο θέμα: Διαγραφή χρεών οφειλετών ύδρευσης του Δ. Μύκης. (Εισηγητής: Νικόλαος Νεοκλέους).

4ο θέμα: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου», 45.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης» συμβατικού προϋπολογισμού 1.273.469,66€ χωρίς Φ.Π.Α., αναδόχου της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε”. (Εισηγητής: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν