,

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                             Σμίνθη 04/03/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 1682

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (8η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 08/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1ο θέμα: Αίτημα της κας Καρά-Οσμάν Καδριέ του Αχμέτ, περί συμψηφισμού χρεών της, με τον Δήμο Μύκης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

2ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

3ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Εφοριών Δ. Μύκης οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

4ο θέμα: Έγκριση διαγραφής χρέους Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Εισηγητής: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

5ο θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στο Δημοτικό Ταμείο. (Εισηγητής: Νικόλαος Νεοκλεους).

6ο θέμα: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026. (Εισηγήτρια: Μαρία Κύρου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν