Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μύκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 13/04/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 2491

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (15η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 14/04/2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 έως ώρα 13:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι στη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης, που παρατίθεται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αίτημα Δασαρχείου Ξάνθης για χορήγηση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)

(Εισηγητής: Δημήτριος Κανταρτζής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν