,

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (διά περιφοράς)

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη – 67100 Ξάνθη                                                                                 Σμίνθη, 12/05/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 2944                                                         

                                                                                                     Συνεδρίαση 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Κουστσή Εργκιούλ (πρόεδρος)
Σαχινλή Ριτβάν5. Καβάς Κενάν
Αγγούσογλου Εργκιούλ6. Μουσά Σεϊντάν
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7. Τσιτάκ Τζεχάτ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87)– που θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022,και από ώρα 12:00 έως 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αποσταλούν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους της Επιτροπής. Όσα μέλη δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επιθυμούν ενημέρωση επί των θεμάτων της συνεδρίασης, θα επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για ενημέρωση.

Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι ως εξής: Από ώρα 12:00 (έναρξη συνεδρίασης), έως ώρα 13:00 (λήξη συνεδρίασης), τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώνουν ο κάθε ένας προσωπικά τον Πρόεδρο της Επιτροπής για το τι ψηφίζουν ξεχωριστά για το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, μέσω των εξής δύο τρόπων:

1) Τηλεφώνου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στο 2541352311 (σταθερό) ή και 6945755116 (κινητό).

2) Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Προέδρου Επιτροπής, στο sahinspor@hotmail.com.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ολοκλήρωση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μύκης» – Έγκριση παραδοτέου. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κουστσή Εργκιούλ