Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 10/06/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 3652

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (23η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 14/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για μίσθωση χώρων στάθμευσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

2ο θέμα: Χορήγηση 2ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

3ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Γλαύκης». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Αποδοχή της ένταξης ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» της υπηρεσίας «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας ΣΑΠ» του Δήμου Μύκης, ποσού 37.200,00€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του. (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

6ο θέμα: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Μύκης» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν