Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08/08/2022

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη – 67100 Ξάνθη                                                                                 Σμίνθη, 04/08/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 4930                                                         

                                                                                                     Συνεδρίαση 3η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

1. Κουστσή Εργκιούλ (πρόεδρος)
2. Σαχινλή Ριτβάν5. Καβάς Κενάν
3. Πετσενίκ Αδνάν6. Μουσά Σεϊντάν
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7. Τσιτάκ Τζεχάτ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μύκης, την Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1ο θέμα: Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης – ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της κοινοπραξίας “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.” που αφορά το έργο με τίτλο «Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κουστσή Εργκιούλ