Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 15/09/2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

        ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                                     Σμίνθη 09/09/2022

         ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 5876  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Α/Α – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ
1ΣΟΦΤΑ ΚΕΝΑΝ του Χασάν14ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΧΜΕΤ του Χουσεΐν
2ΣΟΦΤΑ ΑΔΕΜ του Μεχμέτ15ΟΜΕΡ ΙΣΜΕΤ του Αλή
3ΚΟΥΡΟΥ ΜΟΥΧΑΜΜΕΤ του Αχμέτ16ΙΜΑΜ ΧΑΤΙΤΖΕ του Χασάν
4ΑΡΝΑΟΥΤ ΣΕΛΙΝΤΗΝ του Ταχσίν17ΕΜΗΝ ΣΟΥΡΗ του Χασάν
5ΣΕΦΕΡ ΜΠΑΪΡΑΜ του Χασάν18ΚΑΜΠΟΥΡ ΓΚΙΟΥΛΙΤΖΑΝ του Μεχμέτ-Φικρή
6ΙΜΑΜ ΣΙΝΑΝ του Χασάν19ΣΟΥΚΛΑ ΔΕΒΡΗΜ του Μπαχρή
7ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΙΣΑ του Χουσεΐν20ΚΟΤΣΑΝ ΦΙΝΤΑΝ του Μεμέτ
8ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΑΛΗ του Ριφάτ21ΜΟΛΑ ΑΛΗ ΦΑΤΜΕ του Νεζτέτ
9ΝΤΟΥΚΙΑΝΤΖΗ ΧΑΣΑΝ του Σαλή22ΚΟΥΡΟΥ ΑΪΣΕ του Χασάν
10ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΡΓΚΙΟΥΛ του Σαλή23ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΠΕΤΟΥΛ του Μιτάτ
11ΓΚΡΟΣΔΗΛ ΧΟΥΣΕΪΝ του Ραφήκ24ΠΑΤΡΟΥΝ ΑΪΣΕ του Σαμή
12ΠΕΤΣΕΝΙΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Ραμαδάν25ΙΒΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΒΙΛΝΤΑΝ του Τζεμαλή
13ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΗΤΖΑΝ του Σαλή 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μύκης, που βρίσκεται στον οικισμό Σμίνθης, στις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για τον προϋπολογισμό έτους 2023 Δ. Μύκης.

(Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία).  

                                                                                           Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης                                                                                         

 Κουστσή Εργκιούλ