,

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης (δια περιφοράς) Οικονομικής Επιτροπής 29/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 28/09/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6527

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (36η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου στις 29/09/2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 έως 13:00. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της συνεδρίασης, που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

1ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της 5860/6-9-2021 σύμβασης με τίτλο: Σύμβαση για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης ημερίδων πληροφόρησης, τελικής εκδήλωσης και επισκέψεων για την προβολή και διάχυση των δράσεων του έργου «Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink» στο πλαίσιο του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 με ακρωνύμιο Mineral Paths και κωδικό MIS 5049411, ποσού 8.382,34€. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

2ο θέμα: Χορήγηση 1ης γενικής παράτασης της 5110/16-8-2022 σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την Διάχυση και Επικοινωνία των δράσεων του έργου «Mineral Paths; Vacations and Nature with a blink» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 με ακρωνύμιο Mineral Paths και κωδικό MIS 5049411, ποσού 26.112,23 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ποσοστό 24%). (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν