Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 05/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 30/09/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6585

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (38η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 05/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 1: “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών οικισμών Εχίνου και Μελιβοίων Δήμου Μύκης” του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Μύκης» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού 2.625.545,16 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

2ο θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: “Βελτίωση – Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης”, αναδόχου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.». (Εισηγήτρια: Ιωάννα Κούτσικου).

3ο θέμα: Έγκριση Πρακτικού Ι, Πρακτικού ΙΙ προσωρινού αναδόχου και Πρακτικού ΙΙΙ ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αυτοματοποιημένων μηχανημάτων ανακύκλωσης Δήμου Μύκης. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

4ο θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμών ΔΕ Μύκης», αξίας  72.520,02 Ευρώ   (με Φ.Π.Α. 24%) αναδόχου ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Βεργίνας 1, Χρυσούπολη και Α.Φ.Μ.997583003. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν