Ανακοίνωση ΕΛΓΑ – Πορίσματα χαλάζι 22/06/2022

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από Χαλάζι της 22/06/2022. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες μέχρι και της 12/12/2022. Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα και από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ με χρήση των κωδικών taxisnet.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ