Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 20/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 16/01/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 285

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2023 της Κ.Δ.Ε.Μ. (Εισήγηση: Ραχμή Εγιούπ).

2ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε δημότες (αφοί Χατζημπεκήρ). (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

3ο θέμα: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Διαγραμμάτων Κτηματογράφησης – Κτηματολογίου και Πινάκων Αναλογισμού για την κατασκευή του έργου “Έργα Δημοτικής Οδοποιίας στον Οικισμό Κενταύρου του Δήμου Μύκης”», ποσού 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

4ο θέμα: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Κυνοκομείου Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

5ο θέμα: Παραλαβή Α΄ Φάσης υποστηρικτικών μελετών Μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.) και Γεωλογικής της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μύκης» (πρώην “ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ. Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ)”, συμβατικού ποσού 341.870,81 € με Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

6ο θέμα: Έγκριση πρακτικού 2 κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή νέων υδατοδεξαμενών οικισμών Εχίνου και Μελιβοίων Δήμου Μύκης», αρχικού προϋπολογισμού 2.625.545,16 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν