Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/02/2023

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

Σμίνθη – 67100 Ξάνθη                                                                                 Σμίνθη, 03/02/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 875                                                         

                                                                                                     Συνεδρίαση 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

1. Κουστσή Εργκιούλ (πρόεδρος)
2. Σαχινλή Ριτβάν (αντιπρόεδρος)5. Καβάς Κενάν
3. Πετσενίκ Αδνάν6. Μουσά Σεϊντάν
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7. Τσιτάκ Τζεχάτ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μύκης, την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1ο θέμα: Τοποθέτηση πινακίδας (απαγόρευση στάσης – στάθμευσης) στον οικισμό Μύκης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

2ο θέμα: Γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης σχετικά με τις προτεινόμενες γραμμές οριοθέτησης μελέτης οριοθέτησης υδατορέματος για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κάθετος άξονας 70 Εγνατίας Οδού: “Μελίβοια – Ελληνοβουργαρικά σύνορα” (κωδ.70.2.2) Υποτμήμα: “Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” (περί τις Χ.Θ. από 8 + 500,00 έως 8 + 800,00)». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κουστσή Εργκιούλ