Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15/02/2023

ΕΘΝΟΣΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 10/02/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 1025

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 15/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Αποδοχή παραιτήσεως προέδρου (μόνο από την ιδιότητα του προέδρου, παραμένει μέλος του Δ.Σ.) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης και ορισμός νέου Προέδρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος Μύκης).

3ο θέμα: Έγκριση τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κ.Δ.Ε.Μ. για το έτος 2022 (ορκωτοί λογιστές). (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

4ο θέμα: Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κ.Δ.Ε.Μ. έτους 2023. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

5ο θέμα: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Εφοριών Δήμου Μύκης οικονομικού έτους 2022. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

6ο θέμα: Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022. (Εισήγηση: Κουστσή Εργκιούλ).

7ο θέμα: Απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Σμίνθης για χώρο στάθμευσης οχημάτων. (Εισήγηση: Σοφτά Κενάν).

8ο θέμα: Ανάγκη μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Κενταύρου για την στέγαση και λειτουργία νέου Κ.Ε.Π. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

9ο θέμα: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027. (Εισήγηση: Μαρία Κύρου).

10ο θέμα: Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης. (Εισήγηση: Νικόλαος Νεοκλέους).

11ο θέμα: Συνδιοργάνωση αιμοδοσιών στο Δήμο Μύκης στη δράση «Εαρινές Αιμοδοσίες Αγάπης 2023». (Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.).

12ο θέμα: Τοποθέτηση πινακίδας (απαγόρευση στάσης – στάθμευσης) στον οικισμό Μύκης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

13ο θέμα: Γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης σχετικά με τις προτεινόμενες γραμμές οριοθέτησης μελέτης οριοθέτησης υδατορέματος για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κάθετος άξονας 70 Εγνατίας Οδού: “Μελίβοια – Ελληνοβουργαρικά σύνορα” (κωδ.70.2.2) Υποτμήμα: “Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” (περί τις Χ.Θ. από 8 + 500,00 έως 8 + 800,00)». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν