,

Αναστολή Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Δήμου Μύκης

Αναστέλλεται η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ