Σύγκληση έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 28-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 28/02/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 1358

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (6η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει σήμερα 28/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) 2023. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση σχεδίου Μ.Π.Δ.Σ. (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής) 2024-2027. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Ανάθεση και καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για αγωγή Μέκερα Λουτφή του Οσμάν, κατοίκου Μύκης,  κατά  Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Σοφτά Κενάν).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν