Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 19/05/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 3013

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 25/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση Β΄ κατανομής 2023 για τη κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Δ. Μύκης. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Αίτημα εργαζομένων της κοινοφελούς εργασίας (ΔΠ 2-2022) στον Δ. Μύκης. (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γκέντς Μπασά Γιουξέλ).

4ο θέμα: Ένταξη επιβατικού οχήματος στην δύναμη του Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

5ο θέμα: Απαλλοτρίωση έκτασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα Δημοτικής Οδοποιίας στον οικισμό Κενταύρου του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Σοφτά Κενάν).

6ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

7ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, Δ.Ε. ΚΟΤΥΛΗΣ, Δ.Ε. ΘΕΡΜΩΝ, Δ.Ε. ΣΑΤΡΩΝ». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

8ο θέμα: «Χορήγηση 2ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς, Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών, Δ.Ε. Σατρών». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν