Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23/05/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 19/05/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 3028

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (13η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 23/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2023. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής για μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Σμίνθης. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

4ο θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος για έξι παράβολα των 10€ για την έκδοση βεβαιώσεων ηλεκτρολογικής σύνδεσης παροχών ΔΕΗ Δ. Μύκης από το e-ΑΔΕΙΕΣ. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

5ο θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για το έργο: «Κατεπείγουσα αποκατάσταση οδού και κατασκευή δύο νέων τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Εχίνου (Α΄ φάση)». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Κενταύρου για την στέγαση και λειτουργία νέου ΚΕΠ. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

7ο θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Γλαύκης για την δημιουργία χώρου αναψυχής. (Εισήγηση: Στυλιανός Παπουτσόγλου).

8ο θέμα: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Εχίνου και Μύκης», ποσού 7.440,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

9ο θέμα: Παραλαβή Α΄ Φάσης της Κύριας Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου της συνολικής μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μύκης» [πρώην “ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ”], συμβατικού ποσού 341.870,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

10ο θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά του νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

11ο θέμα: Έγκριση πρακτικού 4 της Επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του έργου: «Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά του νερού για την ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου», αρχικού προϋπολογισμού 1.253.779,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

12ο θέμα: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη Μύκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν