Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 14/07/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 4182

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (17η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 18/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση ΧΕΠ προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (για προμήθεια και εξόφληση οχήματος). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

3ο θέμα: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού (για τέλος άδειας οχήματος). (Εισήγηση: Αναστάσιος Μιχαλισλής).

4ο θέμα: Έγκριση ή μη ειδικής διαταγής για τον καθορισμό της μείωσης της αμοιβής της αναδόχου Κ/Ξ “ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.” σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΤΑ2322-5034839.01-00.0-01.Β-10-22 Τεχνική αναφορά του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) για το έργο: «Βελτίωση – αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν