Καλλιέργεια πηγής στην περιοχή του Δημαρίου και μεταφορά νερού για την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης Μελιβοίων και Εχίνου

Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός μίας διάταξης εξωτερικού υδραγωγείου, η οποία θα ενισχύσει την τροφοδοσία των υφιστάμενων δεξαμενών των οικισμών Μελιβοίων και Εχίνου εκμεταλλευόμενη μία φυσική πηγή  η οποία εντοπίζεται 2,5 km βορειανατολικά του οικισμού Δημαρίου. Συγκεκριμένα το έργο θα αποτελείται από μία διάταξη υδρομάστευσης στην πηγή, μία ρυθμιστική δεξαμενή όγκου V=50m3, αντλιοστάσιο, φρεάτιο φόρτισης όγκου V=25m3 και σωληνωτό δίκτυο μήκους 17km περίπου.    

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.