,

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              Σμίνθη 03/11/2023

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 6964

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

2. Τον αξιότιμο κ. Δήμαρχο

3. Τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων

4. Τους αρμόδιους υπαλλήλους-εισηγητές

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις 07/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σμίνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο θέμα: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση Γ΄ κατανομής 2023 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Δήμου Μύκης. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού τέλους χρήσης, κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, κατάστασης ταμειακών ροών, προσαρτημάτων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης) οικονομικού έτους 2022 και της έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ). (Εισήγηση: Εγιούπ Ραχμή).

4ο θέμα: Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού 2024. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

5ο θέμα: Αίτηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Μύκης». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Υποβολή επικαιροποιημένου (Έκδοση 1η/2023) «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

7ο θέμα: Υποβολή επικαιροποιημένου (Έκδοση 1η/2023) «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Δημήτριος Συμεωνίδης).

8ο θέμα: Γνωμοδότηση περί της Διαχειριστικής Μελέτης του Δ.Δ.Σ. “Ωραίου” του Δασαρχείου Ξάνθης. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

9ο θέμα: Χορήγηση 3ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης, Δ.Ε. Θερμών, Δ.Ε. Σατρών». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

10ο θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση οδού και κατασκευή δύο νέων τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Εχίνου (Α΄ φάση)», αναδόχου ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

11ο θέμα: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση-αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης», με Α/Α 1 της Πράξης «Βελτίωση-Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Μύκης» (Κωδ. ΟΠΣ: 5034839), αναδόχου Κ/Ξ ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε. (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

12ο θέμα: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης για τις πολεμικές βαρβαρότητας του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού. (Εισήγηση: Δήμαρχος Μύκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπουγιουκλού Χουσεΐν