,

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                            Σμίνθη 02/12/2021

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 7720

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (46η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1.    Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (δήμαρχος – πρόεδρος)
2.     Γιουρούκ Σαλή5. Ραμαδάν Μπαχρή
3.     Μπουγιουκλού Χουσεΐν6. Κιούρτ Αχμέτ
4.     Αγγούσογλου Εργκιούλ7. Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Οργάνου, σήμερα 02/12/2021, ημέρα Πέμπτη, και από ώρα 12:00 μ.μ. Ο πρόεδρος θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α ́, αριθ. φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α ́87).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1ο θέμα:Έγκριση μετακίνησης δημάρχου Μύκης στην Αθήνα την Παρασκευή 03/12/2021 και επιστροφή αυθημερόν για τη εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης στην υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης  Σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΤΑ)» με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ – ΑΟΤΑ» των Δήμων Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

 2ο θέμα: Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της τεχνικής μελέτης 7/2020 με τίτλο: «Παιδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου Μύκης – Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού». (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

 3ο θέμα:Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 142523 της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε)»: 45.000 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

 4ο θέμα:Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 142529 της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή Φορτηγών και Επιβατικών Οχημάτων»: 30.000 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

 5ο θέμα:Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 142534 της υπηρεσίας: «Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ)»: 27.000 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

 6ο θέμα:Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 142532 της υπηρεσίας: Συντήρηση και Επισκευή Ηλ/γικών»: 12.000 €. (Εισηγήτρια: Δήμητρα Πλουμιστού).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

              Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν